Yeni Seçim Sistemi Simülasyonu (2023 Seçim Simülasyonu)

Bu sayfada yeni ittifak sistemine göre baraj, partiye göre milletvekili hesaplaması yapan yeni seçim sistemi simülasyonu hesaplama modeliyle girdiğiniz veya seçim anketleri üzerinden yüklediğiniz Türkiye geneli oy oranlarına göre, Türkiye genelinde ve 87 seçim bölgesinde bugün seçim olsa seçim sonuçlarının nasıl gerçekleşebileceğini görüntüleme, seçim simülasyonü hesaplama modelimizin kullanımı, işleyişi ve 14 Mayıs 2023 seçiminde geçerli olan yeni seçim sistemi hakkında sıkça sorulan soruların cevaplarını öğrenme ve seçim simülasyonü hesaplama modelimiz ve genel olarak seçimler hakkında yorum yapma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Seçim simülasyonu hesaplama modelimiz 24 Haziran 2018 sonuçları ağırlıklı olmak üzere, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarını da baz alan geliştirdiğimiz özel bir bölgesel oy dağılım modelini kullanarak sizin girdiğiniz veya seçim anketleri üzerinden yüklediğiniz oranlara göre il il seçim sonuçlarını tahmin etmektedir. Ayrıca kazanan milletvekillerinin isim, meslek ve tahsil bilgilerini görüntülemek ve cumhurbaşkanlığı simülasyonu da yapmak isterseniz 14 Mayıs 2023 seçimlerine özel olarak hazırladığımız 2023 seçim simülasyonu uygulamamızı da kullanabilirsiniz. Şayet yeni seçim sistemi simülasyonu uygulamamızı beğendiyseniz sayfanın en altında yer alan sosyal medya paylaşım tuşlarıyla sayfayı sosyal medyada paylaşarak bize destek olabilirsiniz.

Diğer Seçim Simülasyonlarımız:

Seçim Simülasyonu Hesaplama Bloğu

Partilerin Almasını Beklediğiniz Oy Oranlarını Giriniz

Bu uygulamayı sitenize ekleyin!

Gelişmiş Seçenekler: Veri Tablosunu Kendinize Göre Özelleştirin

2015 Seçimlerine Katılmış Diğer Partilerden Birini Ekleyin
Parti Seçiniz:
Yeni Kurulmuş veya Kurulacak Bir Parti Ekleyin
Parti Adı Yazınız: Logo Seçiniz:
Parti Tabanı:
Taban Partisi Ekle: Destek Oranı (%):
Bir İttifak İçinde Olmayan Partilerden İttifak Tanımlayıp Ekleyin
İttifak Adı Yazınız: Renk Seçiniz:
İttifaka Eklenmiş Partiler: Şu anda ittifaka eklenmiş parti yok
İttifaka Eklemek İçin Parti Seçiniz:
Tanımlanmış Mevcut Bir İttifaka Bir Parti Daha Ekleyin
Parti Eklenecek İttifakı Seçiniz:
İttifaka Eklenecek Partiyi Seçiniz:

Yeni Seçim Sistemi Simülasyonu ve Yeni Seçim Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yeni seçim sistemindeki değişiklikler nelerdir?

16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle seçim sistemi açısından getirilen temel değişiklikler, seçilme yaşının 25'den 18'e düşürülmesi, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılması, halihazırda 4 yılda bir yapılmakta olan milletvekiliği genel seçimlerinin 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılması, yasama ile yürütme erklerinin birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılması, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) tarafından, yürütme yetkisinin ise Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması esasının getirilmesi, bakan olarak görevlendirilenlerin milletvekilliğinin sona ermesi, Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde tek başına veya birlikte en az yüzde 5 oranında oy almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen tarafından aday gösterilebilmesi olarak sıralanabilir.

Ayrıca yeni çıkarılan 7102 sayılı Kanunla siyasi partilerin seçimlere resmi olarak ittifak kurarak girebilmeleri imkanı getirilmiştir. Daha sonra yapılan değişiklikle baraj hesaplaması yapılırken ittifaklar tek bir parti gibi değerlendirilmekle birlikte miletvekili hesaplaması yapılırken doğrudan partiler arasında D'Hondt sistemiyle milletvekili dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca seçim barajı da yüzde 7'ye düşürülmüştür.


İttifak sisteminde milletvekilli sayılarının tam olarak nasıl hesaplanacağına dair uygulamalı bir örnek verirmisiniz?

Elbette veririz. AB ittifakının A Partisi ve B Partisi tarafından kurulduğunu ayrıca C, D ve E partilerinin de seçime tek başlarına girdiğini varsayalım. A, B, C, D ve E partilerinin ülke genelinde aldıkları yüzde oy oranları sırasıyla 40, 9, 25, 15 ve 11 olsun. Ülke barajı yüzde 10 olsun. Aynı partilerin 5 milletvekili çıkaran X seçim bölgesindeki oy oranları da sırasıyla 31, 18, 25, 15 ve 11 olsun. Bu varsayımlara göre X seçim bölgesindeki milletvekili hesabının nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmaktadır:

B partisi her ne kadar kendi oy oranıyla ülke barajını aşamamış olsa da AB ittifakının toplam oy oranı yüzde 49 olduğundan miletvekili çıkarmaya hak kazanacaktır. Diğer partiler zaten barajı aşmıştır. Dolayısıyla bütün partiler hesaba dahil edilecektir.

Önce AB ittifakı tek bir partiymiş gibi kabul edilerek vekil hesabı yapılacaktır. Buna göre İlk milletvekilini yüzde 49 oy oranıyla AB ittifakı çıkaracaktır. İkinci vekil için AB ittifakının oy oranı 49 / 2 = 24,5 iken C partisinin oy oranı yüzde 25 olduğundan ikinci vekili C partisi çıkaracaktır. Üçüncü vekil için AB ittifakı 49 / 2 = 24,5; C partisi 25 / 2 = 12,5 oy oranına sahip olduğundan üçüncü vekili AB ittifakı çıkaracaktır. Dördüncü vekil için AB ittifakı 49 / 3 = 16,33, C partisi 25 / 2 = 12,5 oy oranına sahip olduğundan dördüncü vekili de AB ittifakı çıkaracaktır. Son olarak 5. vekil için AB ittifakı 49 / 4 = 12,25, C partisi 25 / 2 = 12,5, D partisi 15 oy oranına sahip olduğundan son vekili D partisi çıkaracaktır. Buna göre ilk adımda AB ittifakı 3, C ve D partileriyse birer vekil çıkarmış olacaktır.

İkinci adımda AB ittifakının çıkardığı 3 milletvekili A ve B partileri arasında dağıtılacaktır. Buna göre ilk vekili yüzde 31 oy oranıyla A partisi çıkaracaktır. İkinic vekil için A partisi 31 / 2 = 15,5, B partisi 18 oy oranına sahip olduğundan ikinci vekili B partisi çıkaracaktır. Üçüncü vekil için A partisi 31 / 2 = 15,5, B partisi 18 / 2 = 9 oy oranına sahip olduğundan 3. vekili de A partisi çıkarcaktır. Buna göre sonuç olarak, ittifak sistemine göre X bölgesinde A partisi 2, B partisi 1, C partisi 1, D partisi 1 vekil çıkarmış olacaktır.

Şayet milletvekili hesabı eski sistemde yapıdığı gibi yapılmış olsaydı baraj altında kalan B partisi hiç vekil çıkaramayacak, A partisi 2, C partisi 2, D partisi 1 vekil çıkarmış olacaktı.


Yeni sistemde bir ittifaka dahil olmak seçime tek başına girmekten daha avantajlı gibi görünüyor. Gerçekten de böyle midir?

İttifak sisteminin, ittifaka dahil olan partilerin toplam milletvekili sayısını bu partilerin ayrı ayrı seçime girmeleri durumunda çıkaracakları toplam milletvekili sayısından daha yukarıya çıkardığı kesinlikle doğrudur. Bunun nedeni ittifak eden partilerin ayrı ayrı olarak hesaplama yapılması durumunda vekil çıkarmaya yetmeyen artık oylarının ittifak olarak hesaplama yapıldığında yeterli hale gelmesidir. Bu durumun en bariz örneğini CUMHUR ittifakı için yapılan bir hesapla sizler de görebilirsiniz. Şayet 1 Kasım 2015 seçimlerinde ittifak sistemi yürürlükte olup AK Parti ve MHP, CUMHUR ittifakı olarak seçime girmiş olsaydı ve bütün partiler yine aynen 1 Kasımda aldıkları oy oranını almış olsalardı, Ak Parti 10, MHP 4 daha fazla vekil çıkarabilecekti. CHP ve HDP'nin vekil sayılarıysa sırasıyla 11 ve 3 daha az olacaktı. Bu senaryoyu siz de yukarıda anket seçme bölümünden Gerçek 1 Kasım Sonucunu seçip vekil sayısı seçeneği olarak 550'yi seçtikten sonra hesapla tuşuna basarak hesaplatabilirsiniz.

Öte yandan, ittifakın toplam vekil sayısının artmasının partilerin ayrı ayrı seçime girmeleri durumunda alacakları oy oranını ittifak olarak seçime girdiklerinde de koruyacakları varsayımına dayalı olduğunu unutmamak gerekir. Gerçekte ise bir ittifaka dahil olmak partilerin tabanında ittifakın nasıl karşılık bulduğuna göre partilerin aldığı oy oranının azalmasına sebep olabileceği gibi bazı durumlarda bir rüzgar yaratarak kararsızların da bu ittifaka yönelmelerini sağlayarak partilerin oy oranlarının artmasını da sağlayabilir. Dolayısıyla, bir parti açısından belirli bir ittifakta yer almanın olası etkisi değerlendirilirken mutlaka bu ittifakın parti tabanında ve genel olarak kararsız seçmen kitlesi üzerinde nasıl bir etki meydana getirebieceği dikkate alınmalıdır.

Bir ittifakta yer almanın bir parti özelinde bu partinin milletvekili sayısının ittifakta yer almadığı duruma kıyasla azalmasına neden olabileceği bir diğer durum da ittifak ortaklarından bir tanesinin ittifak sayesinde barajı aşmış olması durumudur. Bu durumda ittifakın daha düşük oy oranına sahip olan partisi barajı aşarak milletvekili çıkarma hakkına sahip olurken, ittifakın yüksek oy oranına sahip partisi bu barajı aşma etkisi nedeniyle seçime tek başına girse kazanabileceği vekilden daha az vekil kazanabilir. Bu duruma örnek teşkil eden bir senaryoyu anket bölümünden OPTİMAR anketini seçerek siz de test edebilirsiniz. Bu anketin sonucuna göre Ak Parti CUMHUR ittifakı içerisinde seçime girdiğinde 430 milletvekili çıkarabiliyorken, AK Parti ve MHP ayrı ayrı seçime girmiş olsaydı aynı oy oranlarıyla 445 milletvekili çıkarabilecek durumdadır.

Ancak mevcut durumda vekil hesaplaması ittifak sisremine göre değil doğrudan parti oylarına göre yapılmaktadır. Bununla birlikte şayet ittifak sistemine göre yapılmış olsaydı sonuçların nasıl değişebileceğini görmeniz açısından uygulamamızda ittifak sistemine göre vekil hesaplama veya parti bazında baraj uygulama, baraj düzeyini değiştirme gibi seçenekler bulunmaktadır.Bu uygulamanın özelliklerinden bahsedermisiniz?

Yeni seçim sistemi simülasyonu uygulamamız şu ana kadar geliştirdiğimiz en hızlı çalışan ve en esnek seçim simülasyonu uygulamamızdır. Yeni seçim sistemiyle tam uyumlu olarak hazırlanmış olup tercihe göre hem parti bazlı hem de ittifak durumununu dikkate alarak milletvekili hesaplaması yapabilmektedir. Ayrıca YSK tarafından 600 milletvekiline göre ilan edilen seçim bölgelerinin milletvekili sayılarına göre hesaplama yapabildiği gibi, geçmişle kıyaslanabilecek senaryolar çalışmak için 550 vekil varsayımına göre de hesaplama yapabilmektedir. Bunun için vekil sayısını seç satırında 550 seçeneğini tıklayarak hesaplama yaptırmanız yeterlidir. YSK tarafından yeniden tanımlanan seçim bölgelerine uyumlu olarak hesaplama yapmakta olup, yeni tanımlanan bu bölgelerin 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oy ve milletvekili sayıları da bölgeler altında yer alan ilçeler üzerinden hesaplanarak sisteme eklenmiştir. Uygulama parti listesini bütünüyle istediğiniz şekilde dönüştürerek hesaplama yapmanızı sağlayacak olan, listeye 2015 seçimlerine katılmış veya yeni kurulmuş bir parti ekleme, yeni bir ittifak tanımlayıp listeye ekleme, mevcut bir ittifaka bir parti daha ekleme, listede yer alan bir ittifakı dağıtma, 2'den fazla partinin yer aldığı bir ittifaktan bir partiyi çıkarma, veya listede tek başına yer alan bir partiyi bütünüyle listeden çıkarma gibi özelliklere sahiptir. Başlangıç listesinde basında geniş yer bulan CUMHUR ittifakı (Ak Parti, MHP, BBP ve YRP), MİLLET ittifakı (CHP ve İyi Parti), ATA ittifakı (Zafer Partisi ve Adalet Partisi), EMEK VE ÖZGÜRLÜK ittifakı (HDP (Yeşil Sol) ve TİP) ve Memleket Partisi eklenmiş olmakla birlikte bu listeyi dilediğiniz gibi değiştirme imkanınız bulunmaktadır. Ayrıca önceki uygulamalarımızda olan anketten sonuç yükleme, 4 adet senaryoyu eş anlı görüntüleyebilme, bir seçim bölgesi için milletvekili sayısına ve oy oranlarına göre yeni dağılım hesaplama, görüntülenmekte olan senaryoya ilişkin verileri excel dosyası olarak indirebilme gibi özelliklerin tamamı bu uygulamamızda da bulunmaktadır. Ayrıca bu uygulamamızda görselliği artırmak amacıyla sonuç ekranında en üstte oy oranı ve vekil sayısı grafiklerine yer verilmiştir. Bu grafiklerde çalışılan senaryoya göre sadece ülke genelinde vekil çıkarabilen partiler görüntülenmektedir.

Son olarak yeni eklediğimiz bir özellikle her bir senaryoya ait sonuçlar interaktif Türkiye haritası üzerinde gösterilmektedir. Mouse haritada yer alan bir seçim bölgesi üzerine geldiğinde bu seçim bölgesindeki milletvekili dağılımı gösterilmektedir. Bu bölge mouse ile tıklandığında ise veri tabloları ve grafikler bu bölgeye ait bilgileri gösterecek şekilde güncellenmektedir. Ayrıca bu bölgenin renk tonu daha parlak hale gelmekte ve bölgeye kenarlık çizilmektedir. Ayrıca harita gösterimi tercihe göre kazanan partileri veya kazanan ittifakları gösterecek şekilde ayarlanabilmektedir.

Uygulmamıza 2023 yılı güncellemesiyle eklediğimiz bir diğer önemli özellik de son hesaplamada kullanmış olduğunuz veri listesinin sayfayı tekrar açtığınızda otomatik olarak yüklenmesidir.


Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Cumuhur ittifakına, Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP), Deva Partisi ve Gelecek Partisi de Millet ittifakına katılmış olmasına rağmen neden bu partiler başlangıç listesinde ilgili ittifakların altında gösterilmiyor?

Bu partiler ilgili ittifaklara katılmış olmakla birlikte seçimlere kendi tüzel kişilikleriyle girmeyecek olup, HÜDA-PAR, Ak Parti listelerinden, SP, DP, Deva Partisi ve Gelecek Patisi de CHP listelerinden aday gösterecektir. Dolayısıyla bu beş parti oy pusulasında ilgili ittifaklar içerisinde yer almayacaktır. Sistemin işleyişi açısından bu beş partinin ilgili ittifaklar altında gösterilmemesi gerçek seçim süreciyle daha uyumludur. Bu partilerin ilgili ittifaklara olan katkılarını doğru yansıtmanın yolu, sizlerin oy tahminlerinizi girerken Ak Parti için AK Parti ve HÜDA-PAR'ın alabileceğini düşündüğünüz toplam oy oranını, CHP için de CHP, DP, SP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin alabileceğini düşündüğünüz toplam oy oranını girmenizdir.


Listeye nasıl parti ekleyeceğimi açıklarmısınız?

Listeye 2015 seçimlerine katılmış olan partilerden birini, başlığı "2015 Seçimlerine Katılmış Olan Partilerden Birini Ekleyin" şeklinde olan tabloda yer alan açılır kutudan eklemek istediğiniz partiyi seçtikten sonra sağda yer alan yeşil artı sembolüne tıklayarak ekleyebilirsiniz. Listeye yeni kurulan bir parti ekelemek isterseniz hemen aşağıda yer alan ve başlığı "Yeni Kurulmuş veya Kurulacak Bir Parti Ekleyin" şeklinde olan tabloda yer alan metin kutusuna ekleyeceğiniz partinin adını yazdıktan sonra sağda bulunan yeşil artı sembolüne tıklamanız yeterli olacaktır.


Nasıl seçim ittifakı tanımlayacağımı ve listeye ekleyeceğimi açıklarmısınız?

Halihazırda bir ittifak içerisinde olmayan partilerden yeni bir ittifak tanımlamak için başlığı "Bir İttifak İçinde Olmayan Partilerden İttifak Tanımlayıp Ekleyin" şeklinde olan tabloyu kullanabilirsiniz. Öncelikle ittifak adını metin kutusuna yazıp daha sonra ittifaka ekleyeceğiniz partileri tablonun en altında yer alan seçim kutusundan seçip sağda yer alan artı sembolüne tıklayarak teker teker tanımlanacak olan ittifaka ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz her parti halihazırda ittifaka eklenmiş partiler olarak bir üst satırda gösterilecektir. Parti ekleme işlemi bittikten sonra ittifak isim kutusunun sağında yer alan yeşil artı sembolüne tıklayarak tanımladığınız ittifakı listeye ekleyebilirsiniz.


Zaten listede yer alan bir ittifaka bir parti daha eklemek istiyorum. Nasıl ekleyebilirim?

Başlığı "Tanımlanmış Mevcut Bir İttifaka Bir Parti Daha Ekleyin" şeklinde olan tabloyu kullanarak listede yer alan bir ittifaka bir parti daha ekleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan seçim kutularından sırasıyla parti ekelemek istediğiniz ittifakı ve ittifaka eklemek istediğiniz partiyi seçtikten sonra sağda yer alan yeşil artı sembolüne tıklayarak seçtiğiniz partiyi seçtiğiniz ittifaka ekleyebilirsiniz.


Liste çok uzadı yav. Peki şimdi nasıl parti veya ittifak çıkarıcaz bu listeden?

Bir ittifaka dahil olmayan partileri dilediğiniz zaman parti satırının en sağında bulunan kırmızı çarpı sembolüne tıklayarak listeden çıkarabilirsiniz. Bir ittifak içerisinde 2'den çok parti varsa bu paritilerden birini yine parti satırının en sağında yer alan kırmızı çarpı sembolüne tıklayarak ittifaktan çıkarabilirsiniz. İttifaktan çıkarılan parti listede ayrı bir parti olarak görüntülenecektir. Ayrıca dilediğiniz zaman listede yer alan herhangi bir ittifakı, ittifak satırının en sağında bulunan kırmızı çarpı sembolüne tıklayarak dağıtabilirsiniz. İttifakı dağıtmanız durumunda ittifakta yer alan partiler listede bir ittifak içinde olmayan ayrı partiler olarak görüntülenecektir.
Yeni Seçim Sistemi Simülasyonu Hesaplama Modelimiz ve Seçimler Hakkında Yorum Yapın!

Yeni Seçim Sistemi ve Seçim Simülasyonu ile İlgili Aramalar

 • milletvekili hesaplama
 • seçim hesaplama
 • milletvekili dağılım hesaplama
 • yeni seçim simülasyonu
 • yeni secim simulasyonu
 • seçim simülatörü
 • seçim sonuçları
 • seçim simülasyonu tahminettik
 • seçim simülasyonu tahminhesap
 • yeni sistem seçim simülasyonu
 • haritalı seçim simülasyonu
 • iyi partili seçim simülasyonu
 • yeni seçim sistemi
 • seçim anketleri
 • yeni seçim sistemi 2023
 • yeni seçim sistemi 2019
 • seçim simülasyonu hesaplama
 • seçim simülasyonu haberler
 • seçim sonuçları
 • seçim 2019
 • seçim ne zaman
 • google seçim
 • seçim 2018
 • yeni seçim sistemi simülasyonu
 • 7 haziran seçim sonuçları
 • 1 kasım seçim sonuçları
 • yeni seçim sistemi
 • ittifak sistemi
 • seçim barajı
 • seçim istatistikleri
 • seçim tahminleri
 • ittifak simülasyonu
 • ittifak sistemi seçim simülasyonu
 • 2018 seçim simülasyonu
 • 2019 seçm simülasyonu
 • 2023 seçm simülasyonu
 • 14 Mayıs simülasyonu
 • 14 Mayıs 2023 seçimleri